DISTANCES LĪGUMS

 

1.    Līguma priekšmets

1.1.  Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes www.forbed.lv, turpmāk Internetveikals,  un ar to saistīto tiesību īpašnieks SIA “ELCHANCE”, reģistrācijas Nr.40203091432, juridiskā un pasta adrese: Maskavas iela 254/7-40, Rīga, LV-1063, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod preci Pircējam;

1.2.  Pircējs - rīcībspējīga persona, kas veic Pasūtījumu Internetveikalā. Veicot Pasūtījumu persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga iepirkties Internetveikalā.

1.3.  Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtībā mainīt pasūtīšanas noteikumus. Mainītie pasūtīšanas noteikumi darbojas tikai attiecībā uz Pasūtījumiem, kuri iesniegti pēc pasūtīšanas noteikumu izmaiņām.

1.4.  Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis  Pasūtījumu un atbilstoši šiem Noteikumiem ir veicis samaksu par Preci;

1.5.  Veicot Pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

1.6.  Pārdevējam ir tiesības uzsākt Pasūtījuma izpildi tikai tad, ja ir saņemta samaksa par Pasūtījumu Pārdevēja bankas kontā vai kādā citā maksājumu sistēmā.

 

2.     Preču pasūtīšana

2.1.  Veicot Pasūtījumu, nepieciešams norādīt preces saņēmēja adresi, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un telefona numuru. Pēc tam Pircējam tiek nosūtīts automātisks elektronisks Pasūtījuma apstiprinājums.

2.2.  Veicot Pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem;

2.3.  Ja Pircējs ir norādījis nepareizu tālruņa numuru vai e-pastu, kas liedz Pārdevējam vai Pasūtījuma piegādātājam sazināties ar Pircēju, Pārdevējam nav pienākums meklēt Pircēju, kā arī atmaksāt Pircējam veikto Pasūtījuma apmaksu.

2.4.  Pasūtījuma apstiprinājumam ir tikai informatīva nozīme, tas neapstiprina Pārdevēja piekrišanu Pasūtījumam ar mērķi noslēgt Līgumu.

2.5.  Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet Pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic darba dienās no plkst. 10:00 līdz 14:00. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās Pasūtījumu komplektēšana netiek veikta.

 

3.    Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība

3.1.  Preču cenas Internetveikalā izveidotajā Pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā Internetveikalā Pasūtījuma veikšanas brīdī;

3.2.  Pircējs par precēm un piegādi norēķinās uzreiz pēc Pasūtījuma veikšanas, izmantojot kādu no Internetveikalā norādītajām apmaksas sistēmām;

3.3.  Tikai saņemot samaksu par precēm un piegādi, tiek izpildīts Pasūtījums un noteikts preču piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN;

3.4.  Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā Internetveikalā norādītie preču piegādes izmaksu izcenojumi. Pasūtījuma summa, kas sastāv no preču cenas un piegādes izmaksām, ir pieejama Pircējam Pasūtījuma veikšanas procesā pirms Pasūtījuma apstiprināšanas.

3.5.  Pircējs veic Pasūtījuma apmaksu, kā arī piegādes izdevumus, uzreiz pēc pirkuma apstiprināšanas, izmantojot pārskaitījumu uz SIA ELCHANCE konta numuru AS SWEDBANK: LV18HABA0551044051467, kas norādīts Pirkuma apstiprinājumā – rēķinā.

 

4.     Preču piegāde

4.1.  Pasūtījuma izpilde:

                                     4.1.1.        Rīgas pilsētas robežās - 1-3 darba dienu laikā no Pasūtījumu apmaksas brīža, ja prece ir noliktavā.

                                     4.1.2.        Latvijas teritorijā - 2-3 darba dienu laikā pēc naudas saņemšanas bankas norēķinu kontā.

                                     4.1.3.        Precēm, kuras nav noliktavā, Pasūtījuma izpildes termiņš ir no 1 nedēļas līdz 4 nedēļām.

4.2.  Pārdevējs piegādā Preces Pircēja norādītā adresē ar Pārdevēja norīkota kurjera starpniecību;

4.3.  Sūtījumu no “Omniva" pakomātiem var izņemt katru dienu 24 stundas diennaktī. Sūtījuma saņemšanai būs nepieciešams individuāls durvju kods, kas tiks nosūtīts īsziņā/e-pastā, kuru jāievada pakomātā, lai atvērtos skapīša durvis, kurā atrodas Pircējam adresētais sūtījums. Pakomātā sūtījums tiek glabāts 7 dienas. Ja šo 7 dienu laikā sūtījums no pakomāta netiek izņemts, tas tiek nogādāts atpakaļ Pārdevējam.

4.4.  Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt Pasūtījumu uz norādīto adresi, kurjers pirms Pasūtījuma nodošanas Pircējam sazinās telefoniski, lai vienotos par Pasūtījuma ērtāko saņemšanas laiku.

4.5.  Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā. Pārdevējs pieņem Pasūtījumu tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas noteiktajā teritorijā;

4.6.  Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja Pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku preču daudzumu, iepriekš informējot par to Pircēju;

4.7.  Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai Pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, izņemot samaksu par piegādi. Ja Pasūtījuma veikšanas laikā Pircējam tika piešķirta atlaide par piegādi, bet preču piegāde nav iespējama no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs patur tiesības ieturēt no Pircēja atpakaļ atmaksājamās summas pilnu samaksu par piegādi;

 

5.    Pārdevēja tiesības atteikties no līguma

5.1.  Pārdevējam ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, kurš noslēgts uz Pasūtījuma pamata, ja Pasūtījuma piegāde nav iespējama, tai skaitā, ja Pārdevējam ir beigušies attiecīgās preces krājumi.

5.2.  Pārdevējam par šādu gadījumu pie pirmās iespējas jāpaziņo pa tālruni vai elektronisko pastu. Tādā gadījumā Pircēja samaksāto priekšapmaksu Pārdevējs atmaksā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, uz Pircēja bankas kontu vai maksājuma sistēmu, no kuras Pircējs ir veicis norēķinus ar Pārdevēju.  

 

6.    Pircēja tiesības atteikties no līguma

6.1.  14 kalendāro dienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas Pircējam ir tiesības atteikties no Līguma, kas noslēgts uz Pasūtījuma pamata, nepaskaidrojot atteikšanās cēloni.

6.2.  Lai atteiktos no Līguma, Pircējam jāaizpilda atteikuma veidlapa, kuru viņš saņem kopā ar preci, kā arī var atrast mūsu Internetveikala sadaļā ,,Noteikumi,, un jānosūta pa pastu vai e-pastu. ATTEIKUMA VEIDLAPA FORBED.LV.doc

6.3.  Preču atgriešanas izdevumus, sedz Pircējs. Maksimālās preces atgriešanas izmaksas varētu būt saskaņā ar Latvijas Pasta vai cita kurjeru pakalpojumu sniedzēja norādītajām standarta izmaksām.  Īpaši lielu un apjomīgu pasūtījumu atgriešanas izmaksas var sasniegt maksimāli 22 eiro.

6.4.  Pārdevējs 14 dienu laikā no "paziņojuma par atteikumu" saņemšanas dienas atmaksā Pircējam visus par Pasūtījumu veiktos maksājums, izņemot summu, kas pārsniedz Pārdevēja lētāko standarta piegādes veidu. 

6.5.  Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt atmaksu Pircējam līdz preces vai tās nosūtīšanu apliecinošu dokumentu saņemšanai.

6.6.  Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas. Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama, tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.

6.7.  Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

6.8.  Atgriežot preci, atceries to iepakot tā, lai precei nevarētu rasties bojājumi transportēšanas laikā.

6.9.  Sūtot preci atpakaļ, ir nepieciešams pievienot visus dokumentus, kas apliecina preču saņemšanu (rēķinu, pasta kvīti)

6.10.        Prece jānosūta vai jāatdod Pārdevējam oriģinālajā iesaiņojumā, ja tāds ir, ar visiem marķējumiem un par saviem līdzekļiem preces izsūtīšanas vietā – Maskavas ielā 254/7-40, Rīgā, LV-1063. Gadījumā, ja preces tiek atdotas patstāvīgi, ir nepieciešams iepriekš vienoties ar Pārdevēju par laiku.

6.11.     Šo tiesību izmantošanai Pircējam ir jāsaglabā visi darījumu apliecinošie dokumenti, t.i. rēķins-Pasūtījums un apmaksas dokumenti un pēc Pārdevēja pieprasījuma jāuzrāda tos Pārdēvējam.

 

7.    Pircēja tiesības, ja viņam pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece

7.1.  Prece uzskatāma par atbilstošu līguma noteikumiem, ja:

                                7.1.1.        tai piemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu Pircējs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu un jebkurus, īpaši reklāmā vai preces marķējumā sniegtus publiskus paziņojumus par noteiktām preces īpašībām;

                                  7.1.2.        tā ir derīga mērķiem, kādiem preces ar šādu nosaukumu un aprakstu parasti tiek izmantotas;

                        7.1.3.        tā ir derīga mērķiem, kuriem Pircējs izvēlējies preci un kurus tas norādījis Pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam, slēdzot līgumu, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pārdošanas laikā nevarēja saprast šādus īpašus mērķus un Pircējam nebija pamatota iemesla paļauties uz Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja kompetenci un spriedumu;

                        7.1.4.        tā atbilst Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja sniegtajam preces aprakstam un īpašībām, kuras līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs norādījis, izmantojot preču paraugus vai modeļus.

 

7.2.   Prece nav neatbilstoša/ nekvalitatīva, ja:

                                   7.2.1.        parasta preces nolietošanās vai novalkāšanās nav uzskatāma par defektu

                                   7.2.2.        preci izmantoja, neievērojot lietošanas instrukciju, brīdinājumus

7.3.  Pircējs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs vispirms prasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi. 

7.4.  Prece apmaināma vai tās neatbilstība līguma noteikumiem novēršama bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas, darba, materiālu un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā, neradot neērtības Pircējam un ņemot vērā preces raksturu, kā arī paredzamo tās lietošanas nolūku.

7.5.  Ja neatbilstību novēršanu nepaveic saprātīgā termiņā vai neapmaina preci, neradot neērtības, Pircējam ir tiesības uz:

                                   7.5.1.        cenas attiecīgu samazinājumu

                                   7.5.2.        līguma atcelšanu un naudas atmaksu (izņemot, ja neatbilstība ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt iespējas preci izmantot).

7.6.  Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā.

7.7.  Internetveikals www.forbed.lv precēm nenodrošina atsevišķo ražotāja garantiju. Precēm, kurām kvalitātes garantija nav izsniegta, spēkā ir garantija un noteikumi, kuri noteikti ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma nosacījumiem un attiecīgajos tiesību aktos.

7.8.   Jebkurš strīds, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju, risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos.

7.9.  Ja strīdu starp Pircēju un nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, patērētājs iesniedz pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam rakstveida iesniegumu, kurā norāda:

1) savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

2) iesnieguma iesniegšanas datumu;

3) strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

7.10. Šo tiesību izmantošanai Pircējam ir jāsaglabā visi darījumu apliecinošie dokumenti, t.i. rēķins-Pasūtījums un apmaksas dokumenti un pēc Pārdevēja pieprasījuma jāuzrāda to Pārdēvējam.


ATTEIKUMA VEIDLAPAAtteikuma veidlapa ForBed.LV.doc

 

Pārdevēja dati:

SIA ELCHANCE 

Reģistrācijas numurs: LV40203091432

Konta nr.: LV18HABA0551044051467

Juridiskā adrese: Maskavas iela 254/7-40, Rīga, LV-1063

Tālrunis: +37126093128

E-pasts: [email protected]

 

0
Latvijas interneta veikali.

 .